ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОТДЕЛ “КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ” гр.КЮСТЕНДИЛ

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” КЮСТЕНДИЛ 2014г.

3 група, 2 място - Селин Февзи, гр.Добрич
Селин Февзи, гр.Добрич

С пожелание за пролетно вдъхновение!

Брой журирани рисунки – 1080

Общ брой населени места на участниците – 95

Жури в състав

Списък с творби участвали в изложбата 2014

Протокол с наградени творби 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s