“Пролет върху листа” 2019

КЛАСИСИРАНИ ТВОРБИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА „2019г.

 1-ва  група  – 4, 5 , 6  клас

1-во място: Десислава Меразчиева – 6 клас, Школа по изобразително изкуство „ Ренина” , НЧ „ Възрожденска искра- 2000”, гр. Казанлък

2-ро място: Виктория Вучкова – 12г. , 6 клас ,  Школа по изобразително и приложно изкуство , ОДК , гр. Кюстендил

3-то място: Белослава Петрова – 10г.,  , Арт ателие „ Огледало”   гр. Варна

2 –ра група –  7, 8, 9 клас

1-во място: Мартин Йорданов – 7 клас, ОУ „ Св. Паисий Хилендарски” , гр. Кюстендил

2-ро място: Вивиан Василева – 7 клас, СУ „ Бачо Киро” , гр. Летница

3-то място: Мария Христова – 15 г., ЕГ „ Д-р Петър Берон” , гр. Кюстендил

                                                           3-та група – 10,11, 12 клас

1-во място: Ая Ночева – 10 клас, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства , гр. Пловдив

2-ро място: Светослава Стаматова -10 клас , НУМСИ „ Проф. Панчо Владигеров”, гр. Бургас

3-то място: Десислава Димитрова -10 клас, ПЕГ „ Екзарх Йосиф I” , гр. Ловеч

4-група – Деца със специални образователни потребности

1-во място: Дарио Димитров – 7 клас, ОУ „ Марин Дринов”, гр. Кюстендил

2-ро място: Александра Делиева – 9 клас, ЦСОП , гр. Велинград

3-то място: Емил Ангелов – 6 клас, ОУ „ св. Св. Кирил и Методий”, с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш

Международно участие

1-во място: Данка Стойнева – 5 клас , ОУ „Г. Димитров” , гр.  Босилеград , Р Сърбия

2-ро място: Миляна Митов – 9 клас , СУ – Гимназия , гр.  Босилеград , Р Сърбия

3-то място: Лийя Венкова – 14 г., 8 клас, ПБНУ „ Васил Априлов”, Кастейон, Испания

  Жури в състав:

  1. Владимир Шунев –Председател на СБХ – Кюстендил
  2. Евгени Серафимов  – художник, преподавател по Изобразително изкуство
  3. Пирин Македонски – художник
  4. Симеон  Дончев –  художник , преподавател по изобразително изкуство
  5. Любляна Начева – художник, ст. спец.  , отдел „ Култура и духовно развитие” , Община Кюстендил

Творби, селектирани за изложба 2019 г.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s