Category Archives: 2014

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ОТДЕЛ “КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ” гр.КЮСТЕНДИЛ

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” КЮСТЕНДИЛ 2014г.

3 група, 2 място - Селин Февзи, гр.Добрич
Селин Февзи, гр.Добрич

С пожелание за пролетно вдъхновение!

Брой журирани рисунки – 1080

Общ брой населени места на участниците – 95

Жури в състав

Списък с творби участвали в изложбата 2014

Протокол с наградени творби 2014